nodokluatgriesana.1s.lv

 

Nodokļu saistības Norvēģijā.


Norvēģijas likumdošana regulē iedzīvotāju nodokļu maksāšanu. Visiem, kuri saņem ienākumus no Norvēģu darba devēja ir jāmaksā nodokļi.  Norvēģijai ar vairāk valstīm ir noslēgti līgumi par neaplikšanu ar dubulto nodokli, tādēļ nodokļi, strādājot tur, būs jāmaksā tikai Norvēģijas nodokļu iestādēm.

Nodokļu apmērs ir atkarīgs no uzturēšanās ilguma Norvēģijā. Divi galvenie termini šajā saistībā ir ierobežota nodokļu saistības (begrenset skatteplikt) un rezidentu nodokļi (skattemessig bosatt).

Ierobežotas nodokļu saistības.

Ja Jūs uzturaties Norvēģijā (ne obligāti napārtraukti) ne vairāk kā 183 dienas jebkurā 12 mēnešu laika periodā vai 210 dienas 36 mēnešu laika periodā, pienākums maksāt nodokļus  ir ierobežots līdz maksājumiem par saņemto algu no Norvēģu darba devēja par tur veikto darbu.

Nodokļu rezidenti.

Ja Jūs uzturaties Norvēģijā (ne obligāti napārtraukti) ne vairāk kā 183 dienas jebkurā 12 mēnešu laika periodā vai 210 dienas 36 mēnešu laika periodā, Jūs tiekat aplikts ar nodokli par visiem īpašumiem un ienākumiem Novēģijā, iegūstot statusu -  nodokļu rezidents Norvēģijā. Šis laika periods tiek rēķināts taksācijas gada ietvaros, ja, piemēram, ieradāties Norvēģijā novembrī un uzturējāties līdz septembrim Jums ir ierobežotas nodokļu maksātāja saistības, un iedzīvotāja statusu Jūs iegūstat tikai nākamajā gadā.

Ienākumi, par kuriem maksājat nodokļus norvēģijā, var tikt aplikti ar nodokļiem arī dzimtenē. Ja jūs maksājāt nodokļus ārzemēs, Latvijā jums tie nav jāmaksā. To nosaka parakstītie līgumi starp Latviju un daudzām  ārvalstīm, tostarp arī Norvēģiju. Ja persona ir Latvijas iedzīvotājs, tā tiks uzskatīta par nodokļu rezidentu Norvēģijas nodokļu iestādēs. Rezultātā konflikts par dzīvesvietu tiks atrisināts, balstoties uz Latvijas-Norvēģijas konvenciju par nodokļu dubultās aplikšanas novēršanu (Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalisti par nodokļu dubultās aplikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem).

Ja esat Norvēģijas iedzīvotājs , ņemot vērā Norvēģijas nodokļu maksāšanas nolikumus un ņemot vērā nodokļu līgumu, Jums ir jāmaksā nodoklis Norvēģijā par visiem aktīviem un ienākumiem.

Ja saskaņā ar Norvēģijas nodokļu likumdošanu esat nodokļu rezidents Norvēģijā un tajā pašā laikā nodokļu rezidents savā dzimtenē, nodokļu saistības tiek ierobežotas līdz Norvēģijā saņemtajai darba algai no darba devēja.

Atpakaļ